0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực cột Mốc 1140 (mốc 23 cũ) xã Bảo Lâm huyện Cao Lộc – tỉnh Lạng Sơn

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

Quy hoạch chi tiết xây đựng khu vực cột Mốc 1140 (mốc 23 cũ) xã Bảo Lâm huyện Cao Lộc – tỉnh Lạng Sơn

- Khu vực cột Mốc 1140 là thị trấn cửa khẩu thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. Là vị trí có ý nghĩa quan trọng về an ninh quốc phòng. Là khu thương mại, dịch vụ phục vụ du lịch và xuất nhập khẩu.

- Diện tích khu vực nghiên cứu: 35,0 ha, diện tích quy hoạch: 30,0 ha.

- Được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 244-QĐ/UBND ngày 18 tháng 01 năm 2011

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chi tiết xây đựng khu vực cột Mốc 1140 (mốc 23 cũ) xã Bảo Lâm huyện Cao Lộc – tỉnh Lạng Sơn : Xây dựng khu vực cột Mốc 1140  hiện đại phù hợp với tương lai, đáp ứng được các yêu cầu về phát kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng khu vực. Quy hoạch sử dụng đất đai, tài nguyên hợp lý, tạo mặt bằng xây dựng hạ tầng kỹ thuật, san nền, giao thồng, cấp thoát nước, điện chiếu sáng sinh hoạt và các khu hành chính, dịch vụ thương mại, các khu dân cư, cây xanh cho khu vực mốc 1140 xã Bảo Lâm; Làm cơ sở hoạch định các kế hoạch ngắn hạn, dài hạn và huy động các nguồn lực đầu tư. Là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị theo pháp luật. Bảo đảm phát triển bền vững và bảo vệ cảnh quan môi trường, góp phần ổn định đời sống của nhân dân trong vùng.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực cột Mốc 1140 (mốc 23 cũ) xã Bảo Lâm huyện Cao Lộc – tỉnh Lạng Sơn

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, đánh giá đất xây dựng

+ QH 02: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 03 : Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi