0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng Quận Dương Kinh đến năm 2025 – thành phố Hải Phòng

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png), (.doc)

Quy hoạch chi tiết xây dựng Quận Dương Kinh đến năm 2025 – thành phố Hải Phòng

- Khu vực lập quy hoạch có Quy mô diện tích 4.782,0 ha. Phạm vi ranh giới được xác định như sau: Phía Bắc giáp quận Lê Chân; Phía Nam giáp huyện Kiến Thụy; Phía Tây giáp quận Kiến An;  Phía Đông Bắc giáp quận Hải An; Phía Đông Nam giáp quận Đồ Sơn.

- Được UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2013

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Quận Dương Kinh đến năm 2025 – thành phố Hải Phòng : Đầu tư xây dựng quận Dương Kinh thành khu đô thị đạt tiêu chuân đô thị loại 1, là đơn vị hành chính cấp quận. Trở thành một đô thị tổng hợp - trung tâm thương mại, văn hóa, thể dục thể thao; có công nghiệp sạch và nông nghiệp theo hướng công nghệ cao duy trì ở mức độ hợp lý. Là đầu mối giao thông đối ngoại và có vị trí về quốc phòng an ninh. Xác định các tiền đề phát triển đô thị bao gồm: Tính chất đô thị; chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu vực quy hoạch; các dự báo phát triển đô thị. Lập bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; xác định các nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan; quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Đánh giá môi trường chiến lược và dự kiến các dự án ưu tiên đầu tư.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết xây dựng Quận Dương Kinh đến năm 2025 – thành phố Hải Phòng

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Quận Dương Kinh đến năm 2025 – thành phố Hải Phòng

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng tổng hợp

+ QH 02: Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

+ QH 05: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi