0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Điều chỉnh, mở rộng Cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.jpg)

Bình Định là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của miền Trung, là cửa ngõ của hành lang Đông - Tây; có vị trí đặc biệt quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Nam Trung bộ và Duyên hải Trung bộ. Vị trí khu đất quy hoạch tại thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, có giới cận như sau:

- Đông giáp: Đường ĐT630, trường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

- Tây giáp: Đất rừng sản xuất; Khu mồ mả.

- Nam giáp: Đồi núi 75 và đường dân sinh;

- Bắc giáp: Khu dân cư, Đường bê tông xi măng đi thôn Đức Long, xã Ân Đức và Nghĩa trang nhân dân Thị trấn Tăng Bạt Hổ.

Quy mô ranh giới Cụm công nghiệp sau khi điều chỉnh, mở rộng: 19,02ha. Việc đầu tư xây dựng với đầy đủ các chức năng và hệ thống hạ tầng kỹ thụât đồng bộ sẽ đưa Cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi trở thành Cụm công nghiệp trọng điểm của huyện Hoài Ân gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, phù hợp với định hướng chung của tỉnh.

- Mục tiêu quy hoạch:  Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng CCN Dốc ruông Sỏi nhằm giải quyết các vấn đề bất cập phát sinh trong quá trình triển khai dự án từ lúc Quy hoạch được duyệt năm 2012. Bổ sung, hoàn thiện các khu chức năng để phát triển Cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi thành Cụm công nghiệp hoàn chỉnh đầy đủ các chức năng phục vụ công nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, từ đó đẩy nhanh tiến độ, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp trong và ngoài nước. Làm cơ sở để bố trí các cơ sở sản xuất đang đăng ký đầu tư cho phù hợp nhu cầu doanh nghiệp và định hướng phát triển lâu dài của địa phương. Tạo quỹ đất và mặt bằng phát triển sản xuất công nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện Hoài Ân theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ.

- Được phê duyệt tại quyết định số: 128/QĐ - UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Điều chỉnh, mở rộng Cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

- Thời điểm quy hoạch: năm 2022

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Điều chỉnh, mở rộng Cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

+ Văn bản pháp lý đi kèm

- Bản vẽ (jpg):

+ QH02: Bản đồ quy hoạch đánh giá hiện trạng sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật

+ QH03: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH04: Bản đồ quy hoạch phân lô, giao thông, chỉ giới đường đỏ chỉ giới xây dựng

+ QH11: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

(ThanhThao Acudvn19)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi