0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị và thương mại Cầu Sến tại phường Phương Đông và phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh Điều chỉnh năm 2018

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf), (.xls)

- Được phê duyệt tại: QĐ Số: 6600 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt Điều chỉnh (lần 3) Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị và thương mại Cầu Sến tại phường Phương Đông và phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí

- Thời điểm điều chỉnh: năm 2018

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi