0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Thiết kế cơ sở hệ thống cấp thoát nước khối nhà ShopHouse năm 2018

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Thời điểm hoàn thành thiết kế: năm 2018

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh hệ thống cấp thoát nước khối nhà ShopHouse

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Danh mục bản vẽ cấp thoát nước

+ Bản vẽ kí hiệu chung

+ Sơ đồ nguyên lý thóat nước mưa SH1

+ Bản vẽ mặt bằng cấp nước SH1

+ Bản vẽ mặt bằng thoát nước thải SH1

+ Bản vẽ mặt bằng thoát nước mưa tầng 1, tầng 2 SH1

+ Bản vẽ mặt bằng thoát nước mưa tầng 3 SH1

+ Bản vẽ mặt bằng thoát nước mưa tầng mái SH1

+ Sơ đồ nguyên lý thoát nước mưa SH2

+ Bản vẽ tổng mặt bằng cấp nước SH2

+ Bản vẽ mặt bằng thoát nước thải SH2

+ Bản vẽ mặt bằng thoát nước mưa SH2

+ Bản vẽ mặt bằng thoát nước mưa tầng 1 SH2

+ Bản vẽ mặt bằng thoát nước mưa tầng 2 SH2

+ Bản vẽ mặt bằng thoát nước mưa tầng 3 SH2

+ Bản vẽ mặt bằng thoát nước mưa tầng 4 SH2

+ Bản vẽ mặt bằng thoát nước mưa tầng mái SH2

+ Bản vẽ khung tên A1

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi