0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 đến năm 2030 và tầm nhìn ngoài năm 2030 Trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.dwg) (.pdf) (.docx) (.jpg)

 Bình Liêu là huyện miền núi, dân tộc, vùng cao biên giới nằm ở Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh, có diện tích tự nhiên 471,38 km2.

 Huyện có tuyến biên giới dài 48,6 km tiếp giáp với huyện Phòng Thành (Quảng Tây - Trung Quốc) từ cột mốc 23 (giáp huyện Hải Hà, Quảng Ninh) đến cột mốc 67 (giáp huyện Đình Lập, Lạng Sơn).

- Vị trí:

+ Phía Bắc giáp:   Biên giới với Trung Quốc.

+ Phía Tây giáp:   Huyện Tiên Yên.

+ Phía Đông giáp: Huyện Hải Hà.

+ Phía Nam giáp: Huyện Đầm Hà.

Mục tiêu của công trình Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 đến năm 2030 và tầm nhìn ngoài năm 2030 Trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh: Định hướng xây dựng thị trấn Bình Liêu đến năm 2020 thành đô thị loại IV, là trung tâm chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa xã hội và là điểm hội tụ của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn Bình Liêu. Hoàn thành cơ sở pháp lý nhằm tăng cường quản lý, thu hút đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu hiện đại, phát triển bền vững.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Thuyết minh:

+ Thuyết minh Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 đến năm 2030 và tầm nhìn ngoài năm 2030 Trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

+ Các văn bản pháp lý

*) Bản vẽ (CAD):

- Bản vẽ QH-01 Sơ đồ vị trí vvaf mối liên hệ vùng

- Bản vẽ QH-02 bản đồ hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc, cảnh quan hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đánh giá quỹ đất xây dựng

- Bản vẽ QH-03 sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị

- Bản vẽ QH-04 bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn quy hoạch

- Bản vẽ QH-05 bản đồ chỉ giới đường đỏ

- Bản vẽ QH-06 bản vẽ thiết kế đo thị (pdf)

- Bản vẽ QH-07 sơ đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật

- Bản vẽ QH-08 sơ đồ định hướng phát triển giao thông

- Bản vẽ QH-09A sơ đồ định hướng thóat nước mưa

- Bản vẽ QH-09B sơ đồ định hướng thoát nước thải và quản lý chất thải rắn

- Bản vẽ QH-09C sơ đồ định hướng cấp nước

- Bản vẽ QH-10 bản đồ định hướng mạng điện trung áp

- Bản vẽ QH-11 sơ đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

(ACUD-LamPhuong-Acvn21)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi