Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

Tỷ lệ bản vẽ:  1/10.000

Diện tích: 5.404  ha

Vị trí: xã Đoàn Kết, Bình Dân và Đài Xuyên huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất (.dwg)

- Bản vẽ phối cảnh tổng thể (.jpg cỡ lớn)

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

Date published: 03.04.2015 | 17:46
Available in Ebook

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn – Tỉnh Quảng Ninh

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

Tỷ lệ bản vẽ:  1/10.000

Diện tích: 5.404  ha

Vị trí: xã Đoàn Kết, Bình Dân và Đài Xuyên huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất (.dwg)

- Bản vẽ phối cảnh tổng thể (.jpg cỡ lớn)

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]