0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Thất Khê huyện Tràng Định đến năm 2025 - tỉnh Lạng Sơn

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Thất Khê huyện Tràng Định đến năm 2025 - tỉnh Lạng Sơn

- Giới hạn điều chỉnh quy hoạch:

     + Giai đoạn 2011 – 2025: quy mô 320,0ha chủ yếu là trên đại bàn thị trấn và các xã Đại Đồng, Chi Lăng, Đề Thám.

     + Quy hoạch giai đoạn sau 2025: Tùy theo điều kiện phát triển kinh tế có thể điều chỉnh mở rộng sang các xã lân cận.

     + Tổng diện tích điều chỉnh QHC thị trấn Thất Khê: 320,0ha

- Được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 31 tháng 1 năm 2012

- Mục tiêu của đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Thất Khê huyện Tràng Định đến năm 2025 - tỉnh Lạng Sơn : Làm cơ sở pháp lý cho việc hoạch định đầu tư, phân kỳ đầu tư cho các dự án đầu tư hạ tầng kiến trúc, kỹ thuật ngắn hạn, dài hạn trên địa bàn. Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, phát triển các khu chức năng trong thi trấn huyện lỵ và phát triển nhà ở đã quá tải so với quy hoạch được phê duyệt năm 1996.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Thất Khê huyện Tràng Định đến năm 2025 - tỉnh Lạng Sơn

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất

+ QH 02: Bản vẽ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ phát triển hệ thống giao thông

+ QH 05: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi