0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh Quy hoạch chung tỷ lệ 1/500 xây dựng xã Chu Phan, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội đến năm 2030

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

Tra cứu quy hoạch: Đất Vàng Việt Nam - Bigdata về Quy hoạch - Dự án - Giá đất (datvangvietnam.net)

- Sau 5 năm triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng NTM, xã Chu Phan đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, qua đó thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi diện mạo nông thôn. Bên cạnh những kết quả đạt được góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế- xã hội, đã phát sinh một số vấn đề cần phải điều chỉnh.

- Tuy nhiên đến nay do tình hình kinh tế - xã hội của địa phương có nhiều thay đổi, đòi hỏi phải có những dự báo sát hơn, có kế hoạch đáp ứng nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng và phát triển không gian phục vụ cho việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn...

- Mặt khác, từ khi triển khai chương trình đến nay có rất nhiều văn bản, chủ trương của Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương đã được điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi và quy hoạch chung được phê duyệt đã làm thay đổi định hướng phát triển của xã trong quy hoạch đã được duyệt.

- Mục tiêu: Các đô thị bùng nổ quá nhanh trong khi quy hoạch nông thôn mới cũng ồ ạt “về đích” nhưng lại thiếu một quy hoạch có tính chiến lược, bền vững, thiếu những cơ sở pháp lý đồng bộ, không kiểm soát được việc quản lý xây dựng hoặc không kịp xây dựng đồng bộ các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khiến nhiều giá trị của các quỹ đất đô thị bị mai một, nhiều giá trị văn hoá tại các vùng nông thôn bị phá vỡ. Nhiều dự án thành phần nhỏ lẻ - những “mảnh ghép” của nông thôn mới do quốc tế tài trợ nhằm nâng cao hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp cũng “mạnh ai nấy làm” khiến hiệu quả đầu tư bị hạn chế do không “tìm đâu ra” các điểm khớp nối hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng xã hội có tính bền vững. Trong tình hình hiện tại, vẫn còn thiếu tổ chức chuyên ngành đánh giá và nhận diện đầy đủ những giá trị của quỹ di sản ngàn đời ở nông thôn một cách thống nhất và bài bản, cũng như phân loại những đặc thù của từng vùng miền để làm căn cứ cho quy hoạch nông thôn mới. Các đồ án quy hoạch nông thôn mới hầu hết chưa xây dựng định nghĩa và phân biệt thấu đáo nông thôn cũ và nông thôn mới. Nhận thức được những bất cập trong quá trình thực hiện quy hoạch nông thôn mới, hệ thống văn bản pháp lý đang được điều chỉnh dần hoàn thiện đáp ứng mục tiêu Quy hoạch xây dựng nông thôn mới không chỉ dừng lại ở các quy hoạch trên địa bàn xã, nó còn là sự phát triển hệ thống gắn với phát triển đô thị. Việc điều chỉnh quy hoạch áp dụng hệ thống văn bản pháp lý mới, nhận thức rõ tình hình thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt và coi như hiện trạng để đề xuất phương án quy hoạch, tìm giải pháp khắc phục những bất cập trong quá trình lập quy hoạch nông thôn mới cũng như quá trình thực hiện quy hoạch là mục tiêu chung của điều chỉnh quy hoạch xây dựng xã để công tác quy hoạch thực sự là cơ sở của công tác xây dựng nông thôn mới, góp phần có được những quy hoạch thực sự đem cái “mới” về cho nông thôn trên nền tảng cũ.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch chung tỷ lệ 1/500 xây dựng xã Chu Phan, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội đến năm 2030

- Bản vẽ (CAD):

+ QH01: Sơ đồ vị trí

+ QH02: Bản đồ hiện trạng tổng hợp

+ QH03: Bản đồ định hướng không gian và kiến trúc cảnh quan

+ QH04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH05: Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng và môi trường

(mailien - Thanhphuong99 - Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi