0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Thời điểm điều chỉnh quy hoạch: năm 2007

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025

- Bản vẽ (.dwg):

+ Bản vẽ liên hệ vùng

+ Bản vẽ nền tổng

+ Bản vẽ hiện trạng kiến trúc giao thông

+ Bản vẽ chuẩn bị kỹ thuật

+ Bản đồ hiện trạng tổng hợp

+ Bản đồ tổng mặt bằng sử dụng đất

+ Bản vẽ giao thông

(huycuong - Thanhphuong99 – Acudvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi