0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung Khu đô thị Yên Minh – Trung tâm du lịch sinh thái, đô thị xanh thuộc Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đến năm 2030 - tỉnh Hà Giang

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chung Khu đô thị Yên Minh – Trung tâm du lịch sinh thái, đô thị xanh thuộc Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đến năm 2030 - tỉnh Hà Giang

- Thị trấn Yên Minh nằm cách trung tâm thành phố Hà Giang khoảng 100 km về phía Bắc, cách huyện Đồng Văn khoảng 40 km về phía Nam, có Quốc lộ 4C đi qua. Yên Minh là trung tâm của Cao nguyên đá Đồng Văn, liên hệ thuận lợi với 3 huyện còn lại là: Quản Bạ, Đồng Văn và Mèo Vạc. Yên Minh có nhiều điều kiện thuận lợi về đất đai, nguồn nước cũng như khí hậu, tạo nên nhiều tiềm năng phát triển du lịch văn hóa, sinh thái và nghỉ dưỡng. Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hà Giang đến năm 2020, trong tương lai, thị trấn sẽ trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học kỹ thuật của huyện Yên Minh, nâng cấp trở thành đô thị loại IV và trở thành thị xã ngoài năm 2020.

 - Đồ án được UBND phê duyệt tại Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 10 tháng 08 năm 2020

Quy hoạch chung Khu đô thị Yên Minh – Trung tâm du lịch sinh thái, đô thị xanh thuộc Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đến năm 2030 - tỉnh Hà Giang

 - Mục tiêu của đồ án đó là: Cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang nói chung và thị trấn Yên Minh nói riêng. Phát triển đô thị trên cơ sở phù hợp với các nguồn lực và điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội. Đảm bảo định hướng phát triển cho thị trấn Yên Minh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của huyện Yên Minh và là trung tâm du lịch sinh thái và đô thị xanh của Cao nguyên đá Đồng Văn tại Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch xây dựng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đến năm 2030 (sau đây gọi là Quyết định 438). Tạo lập được môi trường sống tiện nghi, an toàn và bền vững, nâng cao nhu cầu vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc. Định hướng phát triển không gian, thiết kế đô thị đảm bảo không gian đô thị xanh đáp ứng được vai trò của thị trấn Yên Minh là trung tâm  du lịch sinh thái, đô thị xanh, đô thị thông minh của Cao nguyên đá Đồng Văn. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật tại thị trấn Yên Minh đến năm 2030 trở thành thị trấn hiện đại, đô thị thông minh, là trung tâm thương mại dịch vụ du lịch, trung tâm hành chính, trung tâm giáo dục nghiên cứu  và chăm sóc sức khỏe vùng Cao nguyên đá Đồng Văn

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung Khu đô thị Yên Minh – Trung tâm du lịch sinh thái, đô thị xanh thuộc Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đến năm 2030 - tỉnh Hà Giang

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung Khu đô thị Yên Minh – Trung tâm du lịch sinh thái, đô thị xanh thuộc Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đến năm 2030 - tỉnh Hà Giang

+ Quy định quản lý

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ định hướng phát triển giao thông

+ Bản vẽ định hướng phát triển hệ thống cấp nước

+ Bản vẽ định hướng phát triển không gian đô thị

+ Bản vẽ hiện trạng kiến trúc cảnh quan

+ Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi