0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung bảo quan tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Miếu Ông - Miếu Bà, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

- Di tích Miếu Ông - Miếu Bà nằm trên hai bên bờ của sông Ba Chẽ, thuộc thôn Làng Mới, Xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, cách cầu Ba Chẽ trên đường quốc lộ 18A khoảng 1500m theo đường sông, cách trung tâm huyện Ba Chẽ khoảng 7 km theo đường sông và 18 km theo đường bộ tiểu mạch. Trên bản đồ, di tích nằm ở phía Đông Nam của trung tâm huyện Ba Chẽ. Di tích Miếu Ông - Miếu Bà nằm ở vùng núi, sông biên giới có giá trị danh thắng, văn hoá độc đáo, nội dung khoa học của di tích sẽ bổ sung thêm cứ liệu lịch sử góp phần minh chứng cho sự tồn tại và phát triển rực rỡ của nhà Trần tại vùng đất Quảng Ninh.

- Thời điểm lập Quy hoạch chung bảo quan tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Miếu Ông - Miếu Bà, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh: năm 2017

- Đồ án Quy hoạch chung bảo quan tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Miếu Ông - Miếu Bà, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh được phê duyệt tại Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 05 tháng 07 năm 2017

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chung bảo quan tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Miếu Ông - Miếu Bà, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh đó là: Cụ thể hóa việc triển khai tu bổ tôn tạo, mở rộng di tích lịch sử Miếu Ông - Miếu Bà. Căn cứ vào Quy hoạch đã được phê duyệt, điều chỉnh các hạng mục xây dựng đảm bảo độ ổn định của nền đất công trình và mực nước thủy triều. Tạo cơ sở cho việc quản lý các hoạt động bảo tồn, xây dựng, phát huy giá trị di tích, gắn việc bảo tồn di tích với phát triển kinh tế xã hội địa phương. Hoàn thiện không gian kiến trúc cảnh quan về bảo tồn và phát huy giá trị di tích, góp phần phát triển kinh tế xã hội, văn hóa du lịch của thị trấn cũng như của huyện và tỉnh Quảng Ninh. Làm cơ sở pháp lý cho việc chỉ đạo, quản lý xây dựng, quản lý di tích lịch sử văn hóa của khu vực theo chủ trương của UBND tỉnh Quảng Ninh.

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung bảo quan tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Miếu Ông - Miếu Bà, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung bảo quan tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Miếu Ông - Miếu Bà, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

 - Bản vẽ:

+ Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp

+ Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

+ Bản vẽ quy hoạch mạng lưới giao thông

+ Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi