0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung điều chỉnh đô thị Kinh Môn đến năm 2025 định hướng đến năm 2035 - tỉnh Hải Dương

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

- Phạm vi nghiên cứu trực tiếp: toàn bộ ranh giới hành chính huyện Kinh Môn với diện tích: 16.533,5 ha.  Huyện Kinh Môn nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Hải Dương nằm trong tọa độ địa lý: 200 55’ 59’’ đến 210 04’ 10’’ vĩ độ Bắc; 1060 24’ 11’’ đến 1060 36’ 38’’ kinh độ Đông. Ranh giới có các phía tiếp giáp như sau:

   + Phía Bắc giáp Đông Triều tỉnh Quảng Ninh;

   + Phía Nam và Đông Nam giáp huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương và huyện An Dương - Hải Phòng;

   + Phía Đông và Đông Bắc giáp huyện Thủy Nguyên – TP. Hải Phòng;

   + Phía Tây và Tây Nam giáp huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương, phía Tây và Tây Bắc giáp Thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương.

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập đồ án Quy hoạch chung điều chỉnh thành phố Hải Dương đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040 - tỉnh Hải Dương: năm 2018

- Mục tiêu đồ án án Quy hoạch chung điều chỉnh đô thị Kinh Môn đến năm 2025 định hướng đến năm 2035 - tỉnh Hải Dương là: Quy hoạch nhằm đáp ứng được yêu cầu, định hướng phát triển của vùng và của Tỉnh. Hướng tới hình thành đô thị xứng tầm là trọng điểm trung tâm của vùng và của tỉnh. Tạo nên bộ mặt mới của đô thị, sự phát triển tương hỗ năng động giữa các ngành giáo dục, y tế và các ngành sản xuất...Xây dựng huyện Kinh Môn thành “Đô thị xanh - văn minh - hiện đại”.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung điều chỉnh đô thị Kinh Môn đến năm 2025 định hướng đến năm 2035 - tỉnh Hải Dương

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung điều chỉnh đô thị Kinh Môn đến năm 2025 định hướng đến năm 2035 - tỉnh Hải Dương

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH 02: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng SDD

+ QH 03: Bản vẽ sơ đồ định hướng không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH 04A: Bản vẽ sơ đồ hiện quy hoạch tổng mặt bằng SDD năm 2020

+ QH 04B: Bản vẽ sơ đồ hiện quy hoạch tổng mặt bằng SDD năm 2025

+ QH 04C: Bản vẽ sơ đồ hiện quy hoạch tổng mặt bằng SDD năm 2030

+ QH 04D: Bản vẽ sơ đồ hiện quy hoạch tổng mặt bằng SDD năm 2035

+ QH 05: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

+ QH 06: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch giao thông

+ QH 07: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

+ QH 08: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch cấp điện

+ QH 09: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch cấp nước

+ QH 10: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch chất thải rắn, nghĩa trang đô thị

+ QH 11: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch thoát nước thải

+ QH 12: Bản vẽ sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

(huentt-qtrinh98-acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi