0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung đô thị Bá Hiến tầm nhìn năm 2030, huyện Bình Xuyên,tỉnh Vĩnh Phúc

Định dạng tài liệu:  (.pdf)

Quy hoạch chung tỷ lệ: 1/5000 

- Được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại Quyết định số 3522/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2013

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chung đô thị Bá Hiến, huyện Bình Xuyên,tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 là: Xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển từng bước thực hiện Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc về nâng loại và cấp quản lý các đô thị trong phạm vi đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Bản vẽ:

+ QH 01:Bản vẽ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

(huycuong-thanhphuong99-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi