0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung Đô thị Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa đến năm 2025 - tỉnh Thanh Hóa

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chung Đô thị Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa đến năm 2025 - tỉnh Thanh Hóa

 - Trong đề án rà soát quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 được duyệt tại QĐ số 3023/QĐ-UBND ngày 24 tháng10 năm 2006 xác định xã Thiệu Tâm đến năm 2020 là đô thị loại V (thị trấn) có chức năng là trung tâm tiểu vùng kinh tế phía Tây Nam của huyện Thiệu Hóa, có vai trò là động lực thúc đẩy khu vực Tây Nam huyện Thiệu Hóa và các xã lân cận huyện Thọ Xuân, Triệu Sơn phát triển. Ngày 15/3/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có công văn số 1667/UBND-CN đồng ý với chủ trương lập quy hoạch chung xây dựng đô thị Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa. Hiện tại, khu vực Hậu Hiền là tụ điểm dân cư có sự phát triển theo dạng trung tâm thương mại, du lịch mang tính chất đặc thù vùng. Vì vậy Việc lập quy hoạch chung xây dựng đô thị Hậu Hiền là cần thiết để làm cơ sở thu hút đầu tư xây dựng, phát triển kinh tế xã hội và quản lý quy hoạch xây dựng.

- Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 3322/QĐ-UBND ngày 01 tháng 09 năm 2015

Quy hoạch chung Đô thị Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa đến năm 2025 - tỉnh Thanh Hóa

- Mục tiêu của đồ án đó là: Xác định mục tiêu, tiềm năng, động lực phát triển đô thị, tính chất, quy mô dân số, lao động và quy mô đất đai xây dựng, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu cho các giai đoạn phát triển của đô thị. Đưa ra các giải pháp nhằm phát triển đô thị bền vững, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Dự kiến sử dụng đất của đô thị theo từng giai đoạn quy hoạch. Định hướng phát triển không gian đô thị. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị. Dự kiến những hạng mục ưu tiên phát triển và nguồn lực thực hiện. Thiết kế đô thị. Đánh giá tác động môi trường và đề xuất biện pháp để giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến môi trường trong đồ án quy hoạch chung xây dựng

*Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung Đô thị Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa đến năm 2025 - tỉnh Thanh Hóa

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung Đô thị Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa đến năm 2025 - tỉnh Thanh Hóa

 - Bản vẽ:

+ Bản vẽ định hướng phát triển không gian đô thị

+ Bản vẽ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

+ Bản vẽ định hướng phát triển giao thông

+ Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi