0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung tổng thể thoát nước thành phố Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2020, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.dwg), (.pdf)

- Địa điểm quy hoạch: Thành phổ Vũng Tàu có ranh giới như sau:

 + Phía Đông và phía Nam giáp biển Đông

 + Phía Tây giáp vịnh Gành Rái

 + Phía Bắc giáp thị xã Bà Rịa (sông cỏ May)

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập đồ án Quy hoạch chung tổng thể thoát nước thành phố Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2020, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: năm 2006

- Mục tiêu đồ án Quy hoạch chung tổng thể thoát nước thành phố Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2020, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Đây là quy hoạch xây dựng chuyên ngành thoát nước. Nước mưa và nước thải được quy hoạch thoát riêng, trong đỏ nước thải được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn Việt Nam trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung tổng thể thoát nước thành phố Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2020, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ sơ đồ hệ thông thoát nước mưa

+ Bản vẽ sơ đồ hệ thông thoát nước thải

(huentt-qtrinh98-acudvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi