0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung vùng huyện Hải Hà đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chung vùng huyện Hải Hà đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Quảng Ninh

- Tỉnh Quảng Ninh có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, đối ngoại, quốc phòng, an ninh đối với quốc gia. Tỉnh có tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) về mọi mặt như: Về du lịch, dịch vụ thương mại, công nghiệp...Nhìn chung, các khu vực có tiềm năng phát triển KTXH của Tỉnh trải đều khắp mọi khu vực, trong đó có huyện Hải Hà, một trong những khu vực có vị trí quan trọng trên hành lang Móng Cái. Công tác lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Hà với tầm nhìn dài hạn, nhằm khai thác bền vững các lợi thế cơ bản của huyện, tăng cường sức hấp dẫn đầu tư cho khu vực là cần thiết và cấp bách. Quy hoạch được phê duyệt là cơ sở pháp lý, khoa học cho công tác quản lý, triển khai các bước đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện trong các giai đoạn tới.

- Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 3788/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2015

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chung vùng huyện Hải Hà đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Quảng Ninh đó là: Định hướng quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Hà theo chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước, đáp ứng mục tiêu phát triển Quảng Ninh trở thành một tỉnh Dịch vụ - Công nghiệp hiện đại vào năm 2020, là một trong những đầu tầu kinh tế của Miền Bắc, là một trong ba cực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Hồng. Triển khai, cụ thể hóa, vận dụng có sáng tạo các định hướng quy hoạch của tỉnh Quảng Ninh, vùng, quốc gia với tầm nhìn dài hạn trong mối liên hệ giao lưu phát triển giữa Asean với Trung Quốc, góp phần quan trọng đưa khu vực trở thành trung tâm giao lưu văn hóa, xã hội và liên kết kinh tế thương mại quốc tế. Xây dựng Hải Hà thành khu vực phát triển đô thị sinh thái, hiện đại, có cơ sở hạ tầng đồng bộ, khả năng cạnh tranh cao, có bước phát triển đột phá trên cơ sở xác định tính khác biệt, lợi thế nổi trội của khu vực, đảm bảo tính hấp dẫn cao, thu hút các thành phần kinh tế trong nước và quốc tế tham gia đầu tư.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung vùng huyện Hải Hà đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Quảng Ninh

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung vùng huyện Hải Hà đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Quảng Ninh

 - Bản vẽ:

+ Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ Bản vẽ hiện trạng

+ Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ Bản vẽ quy hoạch giao thông

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi