0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.jpg), (.dwg)

Điều chỉnh  Quy hoạch chung xây dựng huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020

   - Đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6994/QĐ-UB-QLĐT ngày 24/12/1998

Ngày 21/6/2007 UBND thành phố đã phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh tại Quyết định số 2675/QĐ-UBND

   - Mục tiêu của đồ án là khai thác có hiệu quả quỹ đất xây dựng vừa đảm bảo sự phát triển KT-XH bền vững, phù hợp với xu hướng phát triển đô thị của Huyện. Góp phần phân bố lại dân cư, hệ thống HTKT. Tạo không gian kiến trúc cảnh quan đặc trưng phù hợp với điều kiện địa phương. Phục vụ công tác quản lý và phát triển Huyện với tình hình mới

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2008

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chung xây dựng huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

+ Các văn bản pháp lý

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

+ Bản đồ hệ thống giao thông - thủy vành đaI sinh thái

 - Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ quy hoạch huyện Củ Chi

+ QH_02: Bản vẽ chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

+ QH_03: Bản vẽ định hướng phát triển hệ thống giao thông

+ QH_04: Bản vẽ giải pháp bảo vệ môi trường

+ QH_05: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất năm 2010

+ QH_06: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất năm 2020

+ QH_07: Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ QH_08: Bản vẽ hiện trạng chất lượng môi trường

+ QH_09: Bản vẽ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

(hoangvietanh-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi