0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Huyện Mê Linh nằm ở cửa ngõ phía Tây Bắc của Thủ đô Hà Nội với quy mô là 14.251 ha. Trong phạm vi của Vùng Hà Nội, huyện Mê Linh có vị thế quan trọng, nằm trong vùng giao thoa giữa trục hành lang kinh tế Đông Tây của quốc gia và tuyến vành đai 4 của Thủ đô Hà Nội; nằm trong khu vực phát triển kinh tế phía Tây Bắc của Thủ đô với  mật độ các dự án đầu tư tập trung dày đặc, là động lực kinh tế cần thiết, mạnh mẽ để đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế xã hội cho huyện.

- Huyện Mê Linh nằm trong chuỗi đô thị mở rộng về phía Bắc của Thủ đô Hà Nội, với  mục tiêu đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, chuyển dịch dần dân cư từ khu vực nội đô ra các khu mới. Do vậy, nhu cầu  phải hình thành các đô thị mới, cải tạo, mở rộng đô thị cũ, cơ cấu lại mạng lưới dân cư, cơ cấu lại ngành nghề lao động đòi hỏi phải có dự báo tổng quan về việc khai thác các tiềm năng của vùng để đảm bảo khai thác các lợi thế của huyện và các định hướng lâu dài về phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

- Được phê duyệt tại: Quyết định số 2534/QD-UBND ngày 08/06/2012 về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng huyện Mê Linh – thành phố Hà Nội tỷ lệ: 1/10.000.

- Thời điểm quy hoạch: năm 2014

- Mục tiêu: Cụ thể hóa các định hướng về tổ chức phát triển các khu chức năng chính, phát triển hạ tầng kỹ thuật, bảo tồn di sản văn hóa lịch sử và thiên nhiên trong Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tâm fnhinf đến năm 2050 đã được chính phủ phê duyệt năm 2011; Đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch một số khu chức năng phù hợp với yêu cầu thực tế của huyện nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, đóng góp tích cực vào quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội của huyện; Định hướng quy hoạch phát triển các khu đô thị, khônggian xanh và mặt nước, các khu vực phát triển nông thôn, xác định các cơ sở kinh tế, công trình kỹ thuật đầu mối quốc gia và Thành phố trên địa bàn huyện; Làm cơ sở cho việc tổ chức lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, đề xuất danh mục các chương trình đầu tư và dự án phát triển kinh tế - xã hội, kiếm soát phát triển và quản lý đô thị và nông thôn, góp phần thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Kinh tế - xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 của Thành phố Hà Nội và huyện Mê Linh; Đề xuất quy định quản lý kèm theo đồ án làm cơ sở để chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung xây dựng huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội tỷ lệ 1/10.000

- Bản vẽ (CAD):

+ QH 01: Bản đồ vị trí và liên hệ vùng

+ QH 02: Sơ đồ phân bố dân cư và sử dụng đất

+ QH 03: Sơ đồ hiện trạng đánh giá tổng hợp lựa chọn đất xây dựng

+ QH 04: Sơ đồ hiện trạng đổ nền và thoát nước mưa

+ QH 05: Sơ đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

+ QH 06: Sơ đồ hiện trạng môi trường

+ QH 07A: Sơ đồ cơ cấu

+ QH 07B: Sơ đồ định hướng phát triển không gian

+ QH 08: Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH 09: Sơ đồ thiết kế đô thị

+ QH 10: Sơ đồ định hướng phát triển giao thông

+ QH 11: Sơ đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật

+ QH 12: Sơ đồ định hướng cấp nước

+ QH 13: Sơ đồ định hướng cấp điện và thông tin liên lạc

+ QH 14: Sơ đồ định hướng thoát nước thải và môi trường

+ QH 15: Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

+ QH 16: Sơ đồ tổng hợp đường dây đường ống

(mailien - Thanhphuong99 - Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi