0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng Khu đô thị Đầm Chích xã Tân Khánh Hòa, huyện Kiên Lương - tỉnh Kiên Giang

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

Quy hoạch chung xây dựng Khu đô thị Đầm Chích xã Tân Khánh Hòa, huyện Kiên Lương - tỉnh Kiên Giang 

- Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch xây dựng rộng 229,81ha thuộc xã Tân Khánh.

- Được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt tại Quyết định số 2999-QĐ/UBND ngày 24 tháng 12 năm 2008

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu đô thị Đầm Chích xã Tân Khánh Hòa, huyện Kiên Lương - tỉnh Kiên Giang : Nhằm đáp ứng mục tiêu của tỉnh Kiên Giang về phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực Tứ giác Long xuyên nói chung và khu vực kinh tế của khẩu Tân Khánh Hòa nói riêng từ đó thúc đẩy quá trình đô thị hóa. Tạo thuận lợi cho các chương trình phát triển, các dự án đầu tư, nhằm tạo động lực mới,sử dụng hợp lý nguồn lực cho sự phat triển bền vững trong lâu dài. Cần xem xét và nhìn nhận một cách toàn diện về tiềm năng, thế mạnh, mối tác động tương hỗ của các  đô thị vùng phụ cận  như : Thị xã Hà Tiên, khu công nghiệp Kiên Lương - Ba Hòn, tỉnh An Giang và nước bạn Căm pu Chia để xác định vai trò tính chất, chức năng của khu đô thị Đầm Chít (Đô thị của khẩu xã Tân Khánh Hòa). Làm cơ sở để xếp loại đô thị trong hệ thống đô thị Việt Nam và làm cơ sở để chính quyền địa phương tiến hành lập  quy hoạch chi tiết xây dựng  các khu chức năng ,lập  dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng  theo quy hoạch .

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2008

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu đô thị Đầm Chích xã Tân Khánh Hòa, huyện Kiên Lương - tỉnh Kiên Giang 

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng tổng hợp và quỹ đất xây dựng

+ QH 02: Bản đồ quy hoạch định hướng không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi