0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cao Lộc (địa điểm mới) đến năm 2025, huyện Cao Lộc - tỉnh Lào Cai

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cao Lộc (địa điểm mới) đến năm 2025, huyện Cao Lộc - tỉnh Lào Cai

 - Phạm vi ranh giới lập quy hoạch chung: Thị trấn Cao Lộc (địa điểm mới) có địa điểm tại xã Gia Cát và xã Tân Liên, huyện Cao Lộc; nằm trên quốc lộ 4B cách thành phố Lạng Sơn khoảng 9,0km về phía Đông Nam. Địa phận xã Gia Cát gồm các thôn: cổ Lương, Hợp Tân, Nà Bộ, Bắc Đông 1, Bắc Đông 2, Liên Hòa, Bắc Nga. Địa phận xã Tân Liên gồm các thôn: Pò Lệnh, Khòn Trạng, An Rinh 1, An Rinh 2, An Độ, Trong Là, Tam Nguyên.

- Được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết định số 1245-QĐ/UBND ngày 16 tháng 08 năm 2010

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cao Lộc (địa điểm mới) đến năm 2025, huyện Cao Lộc - tỉnh Lào Cai là: Xây dựng thị trấn Cao Lộc (địa điểm mới) đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, trong tương lai là trung tâm đô thị của huyện. Là Trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế - xã hội, khoa học kỹ thuật của huyện Cao Lộc; là đô thị loại V. Là đô thị hạt nhân làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; dịch vụ - du lịch vùng phía Đông - Nam thành phố Lạng Sơn. Có vị trí quan trọng về quốc phòng và an ninh trong khu vực..

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cao Lộc (địa điểm mới) đến năm 2025, huyện Cao Lộc - tỉnh Lào Cai

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ đánh giá hiện trạng

+ QH 02: Bản vẽ quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

+ QH 05: Bản vẽ phối cảnh tổng thể và minh họa

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi