0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng vùng công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đến năm 2030, tỉnh Hà Giang

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chung xây dựng vùng công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đến năm 2030, tỉnh Hà Giang

- Cao nguyên đá Đồng Văn nói riêng, tỉnh Hà Giang nói chung là vùng đất địa đầu Tổ quốc, có ý nghĩa địa chính trị quan trọng của Quốc gia. Vùng Cao nguyên đá Đồng Văn gồm bốn huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc với 17 dân tộc. Trong đó người H’Mông chiếm đa số trong vùng. Cao nguyên đá Đồng Văn có địa chất phong phú, đa dạng sinh học; có nền văn hóa đặc sắc của nhiều dân tộc. Ngày 03/10/2010, Cao nguyên đá Đồng Văn được UNESCO công nhận là Công viên Địa chất toàn cầu (CVĐCTC). Đến ngày 23/09/2014 Cao nguyên đá Đồng Văn được UNESCO tái công nhận là CVĐCTC. Cao nguyên đá Đồng Văn là một trong 120 công viên địa chất toàn cầu của 33 quốc gia trên thế giới; là một trong ba công viên địa chất của Đông Nam Á và là Công viên địa chất duy nhất tại Việt Nam.

- Đồ án được UBND phê duyệt tại Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 07 tháng 04 năm 2017

Quy hoạch chung xây dựng vùng công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đến năm 2030, tỉnh Hà Giang

- Mục tiêu của đồ án đó là: Bảo tồn, tôn tạo, gìn giữ các giá trị di sản trong CVĐCTC CNĐ Đồng Văn để phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững; Quy hoạch CVĐCTC Cao nguyên đá Đồng Văn trở thành khu du lịch quốc gia, là đầu mối để thúc đẩy phát triển du lịch khu vực miền núi Bắc Bộ. Từ đó phát triển kinh tế nhằm đảm bảo an ninh quốc phòng và ổn định chính trị một cách bền vững của toàn vùng Bắc Bộ. Bảo tồn và khai thác hiệu quả các giá trị tài nguyên và văn hóa khu vực. Kết hợp với các khu vực khác của tỉnh Hà Giang phát triển thành khu du lịch quốc gia mang tầm quốc gia và quốc tế. Khắc phục tiến tới biến khó khăn thành thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội gắn  với an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống của người dân về mọi mặt. Phát triển du lịch từ đó đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực: Nông, lâm nghiệp gắn với chế biến công nghệ cao, giao thông vận tải, kiến trúc xây dựng, bảo vệ tài nguyên môi trường, một số lĩnh vực phát triển bền vững vì cộng đồng.

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2017

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung xây dựng vùng công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đến năm 2030, tỉnh Hà Giang

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng vùng công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đến năm 2030, tỉnh Hà Giang

+ Quy định quản lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ định hướng phát triển không gian

+ Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ Bản đồ hiện trạng

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi