0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030 tỷ lệ 1/5000

Định dạng tài liệu: (.dwg), (.doc), (.pdf)

Địa bàn xã Dân Quyền hiện nay trước đây vốn là ba xã: Hồng Đà, Dậu Dương, Thượng Nông. Trước khi sáp nhập, xã Hồng Đà có diện tích 3,99 km², dân số là 4.095 người, mật độ dân số đạt 1.026 người/km², có 2 làng, chia thành 4 khu: làng Sơn Cương gồm hai khu 12 và 13; làng Hạ Nung gồm hai khu 14 và 15. Xã Dậu Dương có diện tích 2,87 km², dân số là 2.201 người, mật độ dân số đạt 767 người/km². Xã Thượng Nông có diện tích 7,56 km², dân số là 3.961 người, mật độ dân số đạt 524 người/km², có 7 khu: 1 (xóm Liên Minh), 2 (xóm Liên Hoa), 3 (xóm Tân Hưng), 4 (xóm Trung Cộng), 5 (xóm Thanh Bông), 6 (xóm Chương Dương), 7 (xóm thắng Lợi). Xã Dân Quyền nằm ở phía đông huyện Tam Nông, có vị trí địa lý:

+ Phía Đông: Giáp thành phố Hà Nội

+ Phía Tây: Giáp thị trấn Hưng Hóa

+ Phía Nam: Giáp huyện Thanh Thủy

+ Phía Bắc: Giáp huyện Lâm Thao.

Xã Dân Quyền có diện tích 14,42 km², dân số năm 2018 là 10.257 người, mật độ dân số đạt 711 người/km²

- Mục tiêu quy hoạch: Cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng huyện Tam Nông đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Xây dựng mô hình tổ chức không gian, hình thành các khu chức năng đáp ứng các nhu cầu phát triển và khai thác quỹ đất của xã. Định hướng tổ chức hệ thống trung tâm xã, khu dân cư mới và cải tạo thôn xóm. Xác định quy mô dân số, tính chất, nhu cầu đất ở cho từng khu dân cư mới. Hoàn thiện, kết nối cơ sở hạ tầng kỹ thuật của xã (giao thông, điện, cấp và thoát nước…); xây dựng, cải tạo công trình; cảnh quan đáp ứng các chỉ tiêu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Phú Thọ. Định hướng tổ chức hệ thống công trình công cộng, dịch vụ. Xác định vị trí, quy mô, định hướng kiến trúc cho các công trình công cộng, dịch vụ cấp xã. Định hướng tổ chức các khu vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập trung, làng nghề, khu vực sản xuất và phục vụ sản xuất nông nghiệp. Định hướng tổ chức các khu chức năng đặc thù khác trên địa bàn xã. Xác định diện tích đất cho nhu cầu phát triển theo các giai đoạn 5 năm, 10 năm và các thông số kỹ thuật chính cho từng loại đất, cụ thể: đất nông nghiệp, đất xây dựng và các loại đất khác. Định hướng quy hoạch xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi xã.

- Được phê duyệt tại quyết định số: 7276/ QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030 tỷ lệ 1/5000

- Thời điểm quy hoạch: năm 2022

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản pháp lý đi kèm

- Bản vẽ (dwg):

+ BV01: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH02: Bản đồ quy hoạch hiện trạng tổng hợp đánh giá đất xây dựng

+ QH03: Bản đồ quy hoạch định hướng phát triển không gian toàn xã

+ QH04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH05-1: Bản đồ quy hoạch sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH05-4: Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông

+ QH06: Bản đồ quy hoạch thoát nước và hạ tầng phục vụ sản xuất

+ QH07: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

+ QH08: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước

(NganHT - ThanhThao Acudvn21)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi