0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng xã Quang Húc, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 – 2030

Định dạng tài liệu: (.dwg), (.doc), (.pdf)

Quang Húc là một xã thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Xã Quang Húc có diện tích 7,31 km², dân số năm 1999 là 3952 người, mật độ dân số đạt 541 người/km². Năm 2012 được tỉnh Phú Thọ thí điểm làm khu vực chăn nuôi cá lồng lớn nhất tỉnh Phú Thọ với gần 20 hộ tham gia xây dựng và nuôi cá lồng bè trên Sông Bứa và thành lập Hợp Tác Xã Thủy Sản Quang Húc.Vị trí thực hiện dự án “Khu đô thị Quang Húc, xã Quang Húc, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ”  có diện tích 37,36ha thuộc địa bàn xã Quang Húc, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Vị trí tiếp giáp của dự án với các đối tượng tự nhiên xung quanh như sau:

+ Phía Tây Bắc: Giáp tuyến đường ĐT315C và dân cư hiện trạng.

+ Phía Tây Nam: Giáp khu vực đất lâm nghiệp.

+ Phía Đông Bắc: Giáp khu vực đất lâm nghiệp và dân cư hiện trạng.

+ Phía Đông Nam: Giáp khu vực đất lâm nghiệp.

- Mục tiêu quy hoạch: Cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng huyện Tam Nông đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Xây dựng mô hình tổ chức không gian, hình thành các khu chức năng đáp ứng các nhu cầu phát triển và khai thác quỹ đất của xã. Định hướng tổ chức hệ thống trung tâm xã, khu dân cư mới và cải tạo thôn xóm. Xác định quy mô dân số, tính chất, nhu cầu đất ở cho từng khu dân cư mới. Hoàn thiện, kết nối cơ sở hạ tầng kỹ thuật của xã (giao thông, điện, cấp và thoát nước…); xây dựng, cải tạo công trình; cảnh quan đáp ứng các chỉ tiêu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Phú Thọ. Định hướng tổ chức hệ thống công trình công cộng, dịch vụ. Xác định vị trí, quy mô, định hướng kiến trúc cho các công trình công cộng, dịch vụ cấp xã. Định hướng tổ chức các khu vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập trung, làng nghề, khu vực sản xuất và phục vụ sản xuất nông nghiệp. Định hướng tổ chức các khu chức năng đặc thù khác trên địa bàn xã. Xác định diện tích đất cho nhu cầu phát triển theo các giai đoạn 5 năm, 10 năm và các thông số kỹ thuật chính cho từng loại đất, cụ thể: đất nông nghiệp, đất xây dựng và các loại đất khác. Định hướng quy hoạch xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi xã.

- Được phê duyệt tại quyết định số: 7146/ QĐ – UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Quang Húc, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 – 2030

- Thời điểm quy hoạch: năm 2021

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản pháp lý đi kèm

- Bản vẽ (dwg):

+ QH01: Bản đồ quy hoạch sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH02: Bản đồ quy hoạch hiện trạng tổng hợp đánh giá đất xây dựng

+ QH03: Bản đồ quy hoạch định hướng phát triển không gian toàn xã

+ QH04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH05: Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông

+ QH05B: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

+ QH05C: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật và thoát nước

+ QH06: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

(NganHT- ThanhThao Acudvn21)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi