0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng xã Tề Lễ, huyện Tam Nông giai đoạn 2021 - 2030

Định dạng tài liệu: (.dwg) (.docx)

 Phạm vi lập Quy hoạch chung xây dựng xã Tề Lễ là toàn bộ diện tích 1.689,05 ha, nằm trong địa giới hành chính xã Tề Lễ. Ranh giới được xác định như sau:

+ Phía Đông giáp xã Lam Sơn và xã Thọ Văn    

+ Phía Tây giáp huyện Cẩm Khể và huyện Yên Lập.

+ Phía Nam giáp huyện Thanh Sơn.                  

+ Phía Bắc giáp xã Quang Húc..

Mục tiêu của công trình Quy hoạch chung xây dựng xã Tề Lễ, huyện Tam Nông giai đoạn 2021 - 2030: Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Tề Lễ làm cơ sở đầu tư xây dựng Nông thôn, thực hiện các nội dung của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung xây dựng xã Tề Lễ, huyện Tam Nông giai đoạn 2021 - 2030

*) Bản vẽ (CAD):

- Bản vẽ QH-03 bản đồ quy hoạch sử dụng đất

(NganHT-LamPhuong-Acvn21)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi