0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh bổ sung quy hoạch cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020, tỉnh Bắc Kạn

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2009

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Điều chỉnh bổ sung quy hoạch cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020, tỉnh Bắc Kạn

+ Các bảng tính toán

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls)

(nvl-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi