0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2030

 

Thông tin quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch : năm 2014

Diện tích : 7.665 km2

Vị trí : Thủ đô Hà Nội, thành phố Nam Định, thành phố Ninh Bình, thành phố Phủ Lý

Thành phần hồ sơ:

1.Bản vẽ

2.Thuyết minh

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(tma)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi