Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - Cấp thoát nước Ký túc xá 4 tầng 21m x 24,6m
100 EP
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công - Biệt thự 3 tầng 9,9m x 11,8m -Phần 4: Hệ thống thông tin
50 EP
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công - Biệt thự 3 tầng 9,9m x 11,8m -Phần 3: Điều hòa thông gió
50 EP
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công - Biệt thự 3 tầng 9,9m x 11,8m -Phần 2: Cấp thoát nước
50 EP
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công - Biệt thự 3 tầng 9,9m x 11,8m -Phần 1: Cấp điện
50 EP
Hồ sơ thiết kế Khu nhà xưởng tiêu chuẩn 8 tầng- Phần 4: Báo cháy
50 EP
Hồ sơ thiết kế Khu nhà xưởng tiêu chuẩn 8 tầng- Phần 2 : Thông tin
50 EP
Hồ sơ thiết kế Khu nhà xưởng tiêu chuẩn 8 tầng- Phần 1: Cấp điện
50 EP
Hồ sơ thiết kế - Ngân hàng 9 tầng và tầng áp mái - Phần 5:Dự toán
50 EP
Hồ sơ thiết kế - Ngân hàng 9 tầng và tầng áp mái - Phần 3: Điện
50 EP
Trang 1/5
1
... 5
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]