Bản vẽ kỹ thuật thi công - Trụ sở làm việc 5 tầng 20.5m x 45m - Phần 6: Hạ tầng
Date published: 02.06.2017 | 10:43
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
70 EP

Bản vẽ kỹ thuật thi công - Trụ sở làm việc 5 tầng 20.5m x 45m - Phần 6: Hạ tầng

Thành phần tài liệu: Các bản vẽ

Định dạng tài liệu file AutoCad(.dwg)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 7 phần với các bản vẽ sau

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Kiến trúc

2. Kết cấu

3. Điện

4. Nước

5. PCCC

6. Hạ tầng

7.Thuyết minh

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (tma)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]