Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- TT-01: Tổng mặt bằng thông tin liên lạc

- TT-02: Sơ đồ nguyên lý

- TT-03: Chi tiết hố ga kéo cáp điển hình

- TT-05: Chi tiết tủ KP 300/400

- TT-06: Chi tiết tủ chính

Định dạng tài liệu:(.dwg)

 (nvt-upweb-Acvn11)

Date published: 10.08.2020 | 10:54
Available in Ebook

Hạng mục: Thông tin liên lạc (Hồ sơ thiết kế cơ sở khu công nghiệp sông Lô I)

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- TT-01: Tổng mặt bằng thông tin liên lạc

- TT-02: Sơ đồ nguyên lý

- TT-03: Chi tiết hố ga kéo cáp điển hình

- TT-05: Chi tiết tủ KP 300/400

- TT-06: Chi tiết tủ chính

Định dạng tài liệu:(.dwg)

 (nvt-upweb-Acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]