0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch sử dụng đất huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

- Được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt tại Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tuần Giáo

- Mục tiêu của Quy hoạch sử dụng đất huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên là: là cơ sở để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo các ngành, vừa phù hợp với điều kiện tự nhiên, vừa đáp ứng mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đảm bảo nền kinh tế của huyện phát triển phù hợp với nền kinh tế chung của tỉnh.

* Thời điểm lập quy hoạch sử dụng đất huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên: năm 2019

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Báo cáo thuyết minh quy hoạch đất huyện Tuần Giáo

+ Các văn bản pháp lí

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tuần Giáo giai đoạn 2021 - 2030

+ QH 02: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Mùn Chung

+ QH 03: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Chiềng Đông

+ QH 04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Chiềng Sinh

+ QH 05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Quài Nưa

+ QH 06: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Quài Cang

+ QH 08: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Quài Tở

+ QH 09: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Tênh Phông

+ QH 10: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Tỏa Tình

+ QH 11: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Pú Nhung

+ QH 12: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Ta Ma

+ QH 13: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Phình Sáng

+ QH 14: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã xã Pú Xi

+ QH 15: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Rạng Đông

(huycuong-qtrinh98Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi