0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 thị xã Mường Lay - tỉnh Điện Biên

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

-  Thị xã Mường Lay nằm ở phía Bắc tỉnh Điện Biên, cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ khoảng 90 km về phía Bắc, tọa độ địa lý: 21o57’35” đến 22o06’10” vĩ độ Bắc và từ 103o02’35” đến 103o11’10” kinh độ Đông. Tổng diện tích tự nhiên toàn thị xã là 11.266,56 ha, chiếm 1,18% diện tích tự nhiên của toàn tỉnh. Thị xã có 3 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm xã Lay Nưa, phường Na Lay và phường Sông Đà.

- Được HĐND tỉnh Điện Biên thông qua tại NQ số 23 /NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 thị xã Mường Lay

- Mục tiêu của Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 thị xã Mường Lay - tỉnh Điện Biên là: là cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, đưa công tác quản lý đất đai ở địa phương đi vào nề nếp. Góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định tình hình an ninh, chính trị; đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái..

* Thời điểm lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 thị xã Mường Lay - tỉnh Điện Biên: năm 2021

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh quy hoạch sử dụng đất từ 2020 - 2030 thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên

(huycuong-qtrinh98-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi