0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch tổng thể quản lý chất thải rắn đến năm 2025, tỉnh ninh Thuận

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2008

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh quy hoạch tổng thể quản lý chất thải rắn đến năm 2025, tỉnh ninh Thuận

+ Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch tổng thể quản lý chất thải rắn đến năm 2025, tỉnh ninh Thuận

- Bản vẽ:

+ KT01: Bản đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ KT02: Bản đồ hiện trạng các khu xử lý chất thải rắn

+ KT03: Bản đồ quy hoạch tổng hợp các khu xử lý chất thải rắn

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dpf), (.dwg)

(nvl-lva-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi