0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Đại Sảo giai đoạn 2012 - 2020 huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

* Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Xã Đại Sảo huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn là địa phương nằm trong vùng trung du miền núi phía Bắc, kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp là chính, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ chưa có định hướng phát triển, đặc biệt là cơ sở hạ tầng và một số công trình toàn xã đã được đầu tư xây dựng nhưng còn  thiếu tính đồng bộ. Việc xây dựng thiếu quy hoạch dẫn đến phá vỡ cảnh quan và đang gây bất cập về cơ sở hạ tầng

* Thông tin đồ án quy hoạch:

- Thời điểm lập Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Đại Sảo giai đoạn 2012 - 2020 huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn: năm 2012

* Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Đại Sảo giai đoạn 2012 - 2020 huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn là: Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hoá, dịch vụ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và tăng thu nhập cho dân cư nông thôn. Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn mới khang trang, hiện đại, lưu giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống trên địa bàn xã. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đáp ứng được các yêu cầu sản xuất và sinh hoạt. Khai thác hiệu quả các quỹ đất, rà soát quỹ đất và có phương án sử dụng hợp lý trên cơ sở phát triển bền vững. Tạo bộ mặt kiến trúc cảnh quan các điểm dân cư góp phần hoàn thiện quy hoạch xã nông thôn mới. Quy hoạch kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn ( giao thông, thuỷ lợi, cấp cấp nước…) góp phần thúc đẩy sản xuất, từng bước thay đổi bộ mặt nông thôn.

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Đại Sảo giai đoạn 2012 - 2020 huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ QH_01: Bản vẽ hiện trạng tổng hợp

+ QH_02: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất năm 2012

+ QH_03: Bản vẽ định hướng quy hoạch phát triển không gian xã nông thôn mới

+ QH_04: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất năm 2020

+ QH_05: Bản vẽ quy hoạch nông nghiệp

+ QH_06: Bản vẽ quy hoạch xây dựng

+ QH_07: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng tổng hợp và đánh giá đất xây dựng

(nvl-qtrinh98-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi