0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Yên Nhuận đến năm 2020 huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

*Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Xã Yên Nhuận nằm ở phía Nam của Huyện Chợ Đồn cách trung tâm huyện 30 km, là vùng đồi núi cao, độ dốc lớn, cao độ địa hình toàn xã biến thiên trong khoảng +(234,3589)m.

- Việc Quy hoạch xây dựng xã Yên Nhuận - Huyện Chợ Đồn nhằm đánh giá rõ các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và đưa ra định hướng phát triển về không gian, về mạng lưới dân cư, về hạ tầng kỹ thuật, xã hội nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh vốn có của địa phương, đáp ứng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu quản lý xây dựng, quản lý đất đai của địa phương theo Chương trình Nông thôn mới của Đảng và Nhà nước đề ra là một yêu cầu cấp thiết.

* Thông tin đồ án quy hoạch:

 - Thời điểm lập Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Yên Nhuận đến năm 2020 huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn: năm 2012

* Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Yên Nhuận đến năm 2020 huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn là: Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế nông thôn theo hướng tăng công nghiệp, dịch vụ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và tăng thu nhập cho dân cư nông thôn. Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn mới khang trang, hiện đại đồng thời lưu giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống trên địa bàn xã. Quy hoạch hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đáp ứng được các yêu cầu sản xuất và sinh hoạt. Khai thác hiệu quả các quỹ đất, rà soát quỹ đất và có phương án sử dụng hợp lý trên cơ sở phát triển bền vững. Tạo bộ mặt kiến trúc cảnh quan các điểm dân cư góp phần hoàn thiện quy hoạch xã nông thôn mới. Quy hoạch kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn: thủy lợi, giao thông..., góp phần thúc đẩy sản xuất, từng bước thay đổi bộ mặt nông thôn.

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Yên Nhuận đến năm 2020 huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

- Bản vẽ:

+ QH_01: Bản vẽ hiện trạng tổng hợp

+ QH_02: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất năm 2012

+ QH_03: Bản vẽ định hướng quy hoạch phát triển không gian xã nông thôn mới

+ QH_04: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

+ QH_05: Bản vẽ quy hoạch nông nghiệp

+ QH_06: Bản vẽ quy hoạch xây dựng

+ QH_07: Bản vẽ định hướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

+ QH_08: Bản vẽ hiện trạng tổng hợp trung tâm xã

(nvl-qtrinh98-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi