0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

Tra cứu quy hoạch: Đất Vàng Việt Nam - Bigdata về Quy hoạch - Dự án - Giá đất (datvangvietnam.net)

- Huyện Mê Linh là một huyện của Thủ đô Hà Nội có tốc độ đô thị hóa cao. Nền kinh tế trong những năm gần đây phát triển khả quan. Tốc độ phát triển kinh tế tăng bình quân hàng năm 20,8%; trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 25,1%/năm, các ngành dịch vụ tăng bình quân trên 15,6%/năm, nông nghiệp tăng bình quân 1,7%/năm. Cơ cấu các ngành kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng: công nghiệp, xây dựng - nông nghiệp - dịch vụ từ 76,3% - 19,8% - 3,9% năm 2005 lên 86,7% - 10,2% - 3,1% năm 2010.

- Thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 7 của BCHTW Đảng khóa X về nông nghiệp - nông dân - nông thôn phấn đấu đạt mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, hài hòa giữa các vùng, xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hoá lớn, có năng suất chất lượng hiệu quả, đồng thời xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với công nghiệp dịch vụ, gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch, xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc, môi trường sinh thái được bảo vệ, nâng cao sức mạnh của hệ thống chính trị.

- Được phê duyệt tại: Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 4/4/2011 về việc thành lập Ban quản lý Dự án quy hoạch xây dựng nông thôn mới huyện Mê Linh

- Thời điểm quy hoạch: năm 2011

- Mục tiêu: Cụ thể hoá Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của huyện Mê Linh và xã Mê Linh đến năm 2020; Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Mê Linh huyện Mê Linh nhằm đạt được các chỉ tiêu về nông thôn mới theo tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới, tạo cơ sở phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã; Dự báo quy mô dân số toàn xã theo từng giai đoạn; Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan, tổ chức các công trình kỹ thuật hạ tầng xã hội, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn xã phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành; Tạo dựng các khu dân cư với hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng cơ sở hoàn chỉnh phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người dân nông thôn, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, chuyển đổi nghề nghiệp, đẩy mạnh tốc độ đô thị hoá và tạo bộ mặt mới cho khu vực nông thôn xã Mê Linh - huyện Mê Linh; Tạo dựng cơ sở pháp lý để UBND Xã thực hiện việc quản lý xây dựng tại các điểm dân cư nông thôn, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, văn hoá xã hội trên địa bàn xã và huyện; Hướng dẫn người dân trong khu vực làng xóm có kế hoạch tổ chức đầu tư xây dựng và phát triển khu dân cư một cách hoàn chỉnh, thống nhất về kiến trúc và hạ tầng, vừa đảm bảo nhu cầu phát triển vừa bảo tồn, xây dựng nền văn hoá truyền thống và phát triển bền vững; Là cơ sở pháp lý cho việc lập các dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

- Bản vẽ (CAD):

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng tổng hợp

+ QH 02: Bản đồ hiện trạng

+ QH 03: Bản đồ định hướng quy hoạch không gian

+ QH 04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH 05: Bản đồ quy hoạch giao thông thủy lợi

+ QH 06: Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh

+ QH 07: Bản đồ đánh giá hiện trạng trung tâm xã

+ QH 08: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất trung tâm xã

+ QH 09: Bản đồ quy hoạch cảnh quan trung tâm xã

+ QH 10: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải trung tâm xã

+ QH 11: Bản đồ quy hoạch cấp điện và cấp nước trung tâm xã

+ QH 12: Mẫu nhà nông thôn mới

(mailien - Thanhphuong99 - Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi