0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Quảng Điền– huyện Hải hà– tỉnh Quảng Ninh

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

Tỷ lệ bản vẽ:  1/2.000

Diện tích: 1355.9 ha

Vị trí: xã Quảng Điền– huyện Hải hà– tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Bản vẽ

+ QH-01: Sơ đồ đánh giá tổng hợp hiện trạng

+ QH-02: Sơ đồ định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn

+ QH-03: Sơ đồ định hướng phân vùng sản xuất

+ QH-04: Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống giao thông 

+ QH-05: Sơ đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật

+ QH-06: Sơ đồ hiện trạng tổng hợp trung tâm xã

+ QH-07: Quy hoạch định hướng phát triển khu trung tâm xã TL1/500

+ QH-08: Quy hoạch định hướng hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm xã TL1/500

+ QH-09: Sơ đồ định hướng quy hoạch san nền và giao thông khu chung tâm xã TL1/500

+ QH-10: Sơ đồ định hướng phát triển mạng cấp điện trung tâm xã TL1/500

+ QH-11: Sơ đồ định hướng phát triển mạng cấp nước trung tâm xã TL1/500

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(Ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi