Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Quảng Đức– huyện Hải hà– tỉnh Quảng Ninh
Date published: 13.04.2015 | 17:21
Available in Ebook

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Quảng Đức– huyện Hải hà– tỉnh Quảng Ninh

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

Tỷ lệ bản vẽ:  1/2.000

Diện tích: 9404.79 ha

Vị trí: xã Quảng Đức– huyện Hải hà– tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Bản vẽ

+ QH-01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH-02: Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH-03: Sơ đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật

+ QH-04: Sơ đồ hiện trạng tổng hợp trung tâm xã

+ QH-05: Quy hoạch định hướng phát triển khu trung tâm xã TL1/500

+ QH-06: Quy hoạch định hướng hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm xã TL1/500

+ QH-07: Sơ đồ định hướng quy hoạch san nền và giao thông khu chung tâm xã TL1/500

+ QH-08: Sơ đồ định hướng phát triển mạng cấp điện trung tâm xã TL1/500

+ QH-09: Sơ đồ định hướng phát triển mạng cấp nước trung tâm xã TL1/500

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(Ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]