0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Quảng Long– huyện Hải hà– tỉnh Quảng Ninh

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

Tỷ lệ bản vẽ:  1/2.000

Diện tích: 9404.79 ha

Vị trí: xã Quảng Long– huyện Hải hà– tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Bản vẽ

+ QH-01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH-02: Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH-03: Sơ đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật

+ QH-04: Thiết kế mẫu nhà điều điển hình

+ QH-05: Sơ đồ quy hoạch mạng lưới giao thông và cấp điện TL1/5000

+ QH-06: Sơ đồ quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước TL1/5000

+ QH-07: Sơ đồ quy hoạch mạng lưới kênh mương TL1/5000

+ QH-08: Sơ đồ định hướng phát triển mạng lưới giao thông khu trung tâm xã TL1/1000

+ QH-09: Sơ đồ quy hoạch san nền khu trung tâm xã TL1/1000

+ QH-10: Sơ đồ quy hoạch cấp điện khu trung tâm xã TL1/1000

+ QH-11: Sơ đồ quy hoạch cấp nước khu trung tâm xã TL1/1000

+ QH-12: Sơ đồ quy hoạch điện cao áp khu trung tâm xã TL1/1000

+ QH-13: Sơ đồ quy hoạch điện trung áp khu trung tâm xã TL1/1000

+ QH-13: Sơ đồ quy hoạch điện hạ áp khu trung tâm xã TL1/1000

+ QH-14: Sơ đồ quy hoạch thoát nước mưa khu trung tâm xã TL1/1000

+ QH-15: Sơ đồ quy hoạch thoát nước thải khu trung tâm xã TL1/1000

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(Ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi