0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Phần hạ tầng kỹ thuật dự án: Khu dân cư đô thị Yên Thanh, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh năm 2019

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Thời điểm hoàn thành thiết kế: năm 2019

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Phần hạ tầng kỹ thuật dự án: Khu dân cư đô thị Yên Thanh, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ tổng mặt bằng giao thông

+ Bản vẽ mặt cắt ngang điển hình

+ Bản vẽ chi tiết cấu tạo giao thông

+ Bản vẽ trắc ngang tuyến 2

+ Bản vẽ mặt bằng nút giao giao thông

+ Bản vẽ mặt bằng bó vỉa, bó hè

+ Bản vẽ mặt bằng tổ chức giao thông

+ Bản vẽ chi tiết cấu tạo an toàn giao thông

+ Bản vẽ tổng mặt bằng giao thông

+ Bản vẽ tổng mặt bằng san nền

+ Bản vẽ tính toán khối lượng san nền

+ Bản vẽ nền hạ tầng

+ Bản vẽ tổng mặt bằng cấp nước

+ Bản vẽ chi tiết cấp nước

+ Bản vẽ trắc dọc thoát nước thải tuyến A, B, C

+ Bản vẽ mặt bằng định vị hố ga, thoát nước thải

+ Bản vẽ chi tiết cấu tạo thoát nước thải

+ Bản vẽ phần điện hạ tầng Vincom Uông Bí

+ Sơ đồ nguyên lý cấp điện hạ thế

+ Bản vẽ mặt bằng chống sét

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi