0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh Quy hoạch phân khu số 8A, Phường 8, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ 1/2000

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.jpg)

Vị trí và ranh giới khu vực nghiên cứu quy hoạch xây dựng không thay đổi so với đồ án quy hoạch cũ đã được phê duyệt. Khu vực nghiên cứu điều chỉnh quy

hoạch nằm trên địa bàn Phường 8, thành phố Sóc Trăng (giáp với Phường 5). Có vị trí giới hạn như sau:

+ Phía Đông giáp: đất dân dọc đường Coluso

+ Phía Nam giáp: sông Masspero

+ Phía Tây giáp: Tôn Đức Thắng và dân cư hiện hữu

+ Phía Bắc giáp: đất dân cư dọc đường Phạm Hùng và đất dân cư dọc hẽm

ranh giữa phường 8 và phường 5. Quy mô diện tích: 90,35 ha. Quy mô dân số toàn phường dự kiến: 22.600 dân. Quy mô dân số khu đất quy hoạch dự kiến là: 2.020 dân. Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/2.000

- Mục tiêu quy hoạch: Mục tiêu của đồ án điều chỉnh về cơ bản không có nhiều thay đổi so với những mục tiêu đã được phê duyệt ở đồ án quy hoạch cũ. Mục tiêu chính vẫn là xây dựng một khu đô thị của thành phố đồng bộ, hoàn chỉnh đáp ứng nhu cầu phát triển dân cư và quá trình đô thị hóa của khu vực. Giải quyết khớp nối giữa khu dân cư nông thôn và khu vực đô thị về hạ tầng kỹ thuật, xã hội. Lấy đây làm cơ sở để lập dự án đầu tư và quản lý công trình xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

- Được phê duyệt tại quyết định số: 4940/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch phân khu số 8A, Phường 8, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ 1/2000

- Thời điểm quy hoạch: năm 2017

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch phân khu số 8A, Phường 8, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ 1/2000

+ Văn bản pháp lý đi kèm

- Bản vẽ (jpg):

+ Bản đồ quy hoạch hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

+ Bản đồ quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ Bản đồ quy hoạch giao thông

+ Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống

(ThanhThao Acudvn21)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi