0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu nhà ở kết hợp du lịch nghỉ dưỡng Quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc xã Tân Thái, huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu nhà ở kết hợp du lịch nghỉ dưỡng Quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc xã Tân Thái, huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên

- Việc lập Quy hoạch phân khu xây dựng khu nhà ở kết hợp du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm cụ thể hóa Quy hoạch xây dựng vùng du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc; làm cơ sở quản lý, hợp nhất các quy hoạch, bảo vệ và phát huy các giá trị cảnh quan thiên nhiên, thu hút các dự án đầu tư tại khu vực Hồ Núi Cốc; làm cơ sở cho việc lập quy hoạch chi tiết; đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ gắn kết với định hướng phát triển của toàn tỉnh Thái Nguyên, các tỉnh lân cận và Vùng Thủ đô Hà Nội nhằm đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững

- Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 6398/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2020

Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu nhà ở kết hợp du lịch nghỉ dưỡng Quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc xã Tân Thái, huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên

- Mục tiêu của đồ án đó là: Rà soát, khớp nối các đồ án quy hoạch, các dự án có liên quan. Xác định cụ thể quy mô đất đai, dân số và các chỉ tiêu sử dụng đất. Đồng bộ cả về kiến trúc và cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phù hợp với nhu cầu sử dụng cho cộng đồng dân cư khu vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo bộ mặt kiến trúc đô thị khang trang, hiện đại đóng góp vào cảnh quan khu vực chung. Xác định chức năng sử dụng đất cho các khu đất kèm theo các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cụ thể cho từng ô đất, đề xuất giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực, đồng bộ, hiện đại phù hợp Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành và các quy định hiện hành có liên quan đảm bảo gắn kết, hài hòa với các dự án đầu tư lân cận...

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu nhà ở kết hợp du lịch nghỉ dưỡng Quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc xã Tân Thái, huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu nhà ở kết hợp du lịch nghỉ dưỡng Quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc xã Tân Thái, huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên 

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

+ Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật cấp điện

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi