0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu Quận Kiến An đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 – thành phố Hải Phòng

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png), (.doc)

Quy hoạch phân khu Quận Kiến An đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 – thành phố Hải Phòng

- Khu vực lập quy hoạch có Quy mô diện tích 2.958,00 ha. Phạm vi ranh giới được xác định như sau: Phía Bắc giáp sông Lạch Tray, huyện An Dương và quận Lê Chân; Phía Nam giáp sông Đa Độ, huyện An Lão và huyện Kiến Thủy; Phía Đông giáp quận Dương Kinh; Phía Tây giáp thị trấn Trường Sơn huyệ An Lão.

- Được UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 11 tháng 07 năm 2016

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch phân khu Quận Kiến An đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 - thành phố Hải Phòng : Xây dựng quận Kiến An hướng tới phát triển thành một đô thị sinh thái, năng động và bền vững. Phù hợp với thực tế và tình hình phát triển kinh tế xã hội, tình hình sử dụng đất của quận và thành phố, khai thác tốt tiềm năng và thế mạnh của quận. Đáp ứng nhu cầu giãn dân, nâng cao mức sống của người dân thành phố. Làm cơ sở cho cơ quan quản lý nhà nước hoạch định chương trình đầu tư, các chính sách phát triển đồng thời là công cụ cho công tác lập dự án. Từng bước chỉnh trang, tôn tạo, nâng cấp những khu dân cư cũ - khu ở hiện có đạt tiêu chuẩn đô thị loại 1. Khai thác hiệu quả quỹ đất phục vụ nhu cầu phát triển; hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kỹ thuật; đảm bảo kiến trúc cảnh quan, vệ sinh môi trường và quốc phòng an ninh.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch phân khu Quận Kiến An đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 – thành phố Hải Phòng

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu Quận Kiến An đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 – thành phố Hải Phòng

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng tổng hợp

+ QH 02: Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

+ QH 05: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi