* Năm thực hiện: Năm 2017

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Quyết định phê duyệt

- Bản vẽ sử dụng đất

*. Phần bản vẽ quy hoạch:

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(bnt-pmh-hva-Acvn9)

Date published: 06.02.2021 | 08:43
Available in Ebook

Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Chiềng Ngần

* Năm thực hiện: Năm 2017

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Quyết định phê duyệt

- Bản vẽ sử dụng đất

*. Phần bản vẽ quy hoạch:

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(bnt-pmh-hva-Acvn9)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]