0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đức Thọ đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Hà Tĩnh

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đức Thọ đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Hà Tĩnh

- Khu vực lập quy hoạch gồm toàn bộ huyện Đức Thọ, với tổng diện tích tự nhiên 20.348,96ha. Phạm vi ranh giới được xác định như sau: Phía Bắc giáp huyện Nam Đàn và huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; Phía Nam giáp huyện Vũ Quang; Phía Đông giáp huyện Can Lộc và thị xã Hồng Lĩnh; Phía Tây giáp huyện Hương Sơn và một phần huyện Vũ Quang

- Được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tại Quyết định số 650Đ/UBND ngày 01 tháng 03 năm 2019

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đức Thọ đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Hà Tĩnh : Nhằm phát huy thế mạnh về vị trí chiến lược của huyện, các tiềm năng về nông nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ du lịch, văn hóa, sinh thái và cảnh quan để tạo ra bước tang trưởng kinh tế, nâng cao vai trò vị thế của huyện trong vùng tỉnh, liên tỉnh. Thiết lập các vùng kinh tế động lực, vùng đô thị hóa tập trung, các cơ sở kinh tế - xã hội (như cụm công nghiệp, khu du lịch, hệ thống hạ tầng xã hội...), khung kết cấu hạ tầng kỹ thuật chủ yếu cấp tỉnh, cấp huỵện là hạt nhân phát triển kinh tế - xã hội của cả huyện theo hướng cân bằng và bền vững. - Nghiên cứu đề xuất mô hình phát triển không gian đô thị - nông thôn vùng huyện, xác định tính chất quy mô của hệ thống đô thị, lập kế hoạch cải tạo nâng cấp, xây mới, phân loại đô thị. Bảo vệ môi trường, di sản văn hóa - lịch sử, cảnh quan thiên nhiên. Giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa địa phương. Làm cơ sở pháp lý cho công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng, lập chương trình, kế hoạch triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đức Thọ đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Hà Tĩnh

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản đồ hiện trạng phân bố dân cư và sử dụng đất

+ QH 02: Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi