0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
10 EP
Lập trình VBA trong excel cho người mới bắt đầu (Ths.Phan Tự Hướng)

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file (.pdf)

 Lập trình VBA trong excel cho người mới bắt đầu (Ths.Phan Tự Hướng)

- Hiện nay phần mềm excel đã trở nên thân thuộc đối với những người thường xuyên làm việc với bảng tính và biểu đồ. Khả năng tính toán, phân tích và xử lý dữ liệu tuyệt vời của phần mềm excel có thể giúp chúng ta giải quyết được nhiều công việc khác nhau. Đã có nhiều sách hương dẫn sử dụng phần mềm Excel từ cơ bản đến nâng cao, ứng dụng từ ngành kỹ thuật đến lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên, phần lớn sách đó chỉ hướng dẫn khai thác công cụ và chức năng sẵn có trong phần mềm excel.

- Lập trình VBA trong excel cho người mới bắt đầu (Ths.Phan Tự Hướng) xuất bản năm 2009

- Lập trình VBA trong excel cho người mới bắt đầu (Ths.Phan Tự Hướng) bao gồm 24 chương:

 + Chương 1: Giới thiệu về Visual basic for applications

 + Chương 2: Ghi và thực hiện Macro

 + Chương 3: Cách thực hiện một Macro đơn giản

 + Chương 4: Cửa sổ Visual basic Editor (VBE)

 + Chương 5: Làm việc với file excel có chứa Macro

 + Chương 6: Ưu, nhược điểm của chức năng tự ghi Macro

 + Chương 7: Ngôn ngữ Visual basic for applications

 + Chương 8: Một số đối tượng trong Excel

 + Chương 9: Khai báo và sử dụng biên trong VBA

 + Chương 10: Sử dụng trợ giúp trong VBA

 + Chương 11: Thiết lập môi trường làm việc

 + Chương 12: Phương pháp tự xây dựng Macro

 + Chương 13: Sử dụng và xây dựng hàm trong VBA

 + Chương 14: Cấu trúc điều khiển

 + Chương 15: Hộp thoại trong VBA

 + Chương 16: Kỹ thuật xử lý lỗi

 + Chương 17: Lập trình sự kiện trong Excel 2003

 + Chương 18: Những ví dụ về lập trình VBA

 + Chương 19: Sử dụng và xây dựng bảng điều khiển trong Excel

 + Chương 20: Tạo thanh công cụ và thực đơn bảng VBA

 + Chương 21: Làm việc với file và thư mục mới VBA

 + Chương 22: Những câu hỏi hay gặp trong VBA

 + Chương 23: Điều khiển các chương trình khác bằng VBA

 + Chương 24: Liên kết giữa Excel với Visual basic 6.0

* Thành phần bao gồm:

+ Thuyết minh Lập trình VBA trong excel cho người mới bắt đầu

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi