Thiết kế hạ tầng đường đô thị - Tuyến đường qua núi – Phần 2:Giao thông
30 EP
Thuyết Minh: Chỉ dẫn thiết kế kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường BTXM
30 EP
TCVN 8867:2011 Áo đường mềm – xác định mô đun đàn hồi chung của kết cấu bằng cần đo võng benkelman
0 EP
TCVN 8861:2011 Áo đường mềm – xác định mô đun đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp sử dụng tấm ép cứng
0 EP
TCVN 8859:2011 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô- vật liệu, thi công và nghiệm thu
15 EP
TCVN 9504:2012 Lớp kết cấu áo đường đá dăm nước – Thi công và nghiệm thu
0 EP
Bảng tính toán kết cấu áo đường cứng lập bằng bảng excel
25 EP
Bảng tính toán kết cấu áo đường mềm
25 EP
TCVN 8857:2011 Lớp kết cấu áo đường ô tô bằng cấp phối thiên nhiên – Vật liệu, thi công và nghiệm thu
0 EP
Thông tư số 12/2013/TT-BGTVT Quy định sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng giao thông
0 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]