TCVN 8860-8:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 8: xác định hệ số độ chặt lu lèn
0 EP
TCVN 9350:2012 Đất xây dựng - phương pháp phóng xạ xác định độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường
0 EP
TCVN 8731:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định độ thấm nước của đất bằng thí nghiệm đổ nước trong hố đào và trong hố khoan tại hiện trường
0 EP
TCVN 8730:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định độ chặt của đất sau đầm nén tại hiện trường
0 EP
TCVN 4201:2012 Đất xây dựng - phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm
0 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]