Hồ sơ thiết kế bệnh viện - khoa điều trị theo yêu cầu, 5 tầng - Phần 9: Thiết kế hệ thống khí sạch phòng mổ
100 EP
Chi tiết lắp đặt Móng và trụ đỡ sứ đứng thanh cái 110kV
70 EP
Bản vẽ thi công Chi tiết cấu tạo Trạm biến áp Treo 320kVA-400kVA
70 EP
Chi tiết móng trụ đỡ sứ đứng Thanh cái 110kV
25 EP
Chi tiết lắp ráp cột điện cao thế 110kV cao 21m
30 EP
Chi tiết lắp đặt Trạm điện 110kV
30 EP
Chi tiết lắp đặt tụ bù Trạm điện 110kV
50 EP
Chi tiết lắp đặt Trạm biến áp Treo 630kVA- phần III
100 EP
Chi tiết lắp đặt Trạm biến áp Treo 630kVA- phần II
100 EP
Chi tiết lắp đặt Trạm biến áp Treo 630kVA- phần I
100 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]