Hồ sơ đầy đủ bản vẽ thiết kế (kiến trúc, kết cấu) thi công nhà ở – 5.4m x 5.7m
40 EP
Hồ sơ xin cấp phép xây dựng công trình nhà ở
25 EP
Hồ sơ mẫu bản vẽ thiết kế nhà chia lô – 5m x 11m, tầng một là quầy bán hàng
40 EP
Hồ sơ mẫu đầy đủ các bản vẽ thiết kế nhà chia lô – 4,5m x 16m
50 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]